Hem Nyheter Rasen Historik Föreningen Besättningar Galleri Länkar
 
Mjölk
 

En Fleckviehko ger mellan 7 000-14 000 liter mjölk, med ett genomsnitt på 4,1 % smörfett och 3,6 % protein. Slaktkroppen väger omkring 350–500 kg och ligger oftast i klasserna R+ – O+. Siffror som ju till stor del beror på vad man stoppar in/tar ut. I Tyskland så slaktar 90 % R, 10 % U av F1 korsningarna (se Dok).

Det finns Fleckvieh/Holstein-korsningar i Svensk Kontroll som mjölkar 78 l/dag=14 000 liter. En fleckvieh mjölkar mindre 1:a Laktationen och ökar den 2:a för att den 3:e ge fullt ös, detta gör att hon håller längre. Medellaktationen ligger på 3,7 vilket är över en laktation mer än för Holstein.

Direkt efter kalvning har kon en lägre produktion för att sedan successivt öka så att hon ca 3–5 veckor efter kalvning ligger på full produktion, men med en flat laktationskurva (se bifogade Dok). Detta gör att hon har lättare för att stå emot sjukdomar, det är ju direkt efter kalvning som kor är mest mottaglig för infektioner m.m. En indirekt effekt av denna laktationskurva är också att hon lättare blir dräktig igen efter kalvning. 750 kr i köttrastillägg på kalven är ju bara ”grädde på moset” som man brukar säga. Hur många liter mjölk ska produceras för att få 750 kr rakt ned i plånboken? Kunderna står i kö för att köpa kalvar!
Kappa kaseinet (som man är beroende av vid osttillverkningen) ligger högre än hos Holstein (aa) och lika som hos Braun Swizz (bb). Fleckvieh är alltså AB, vilket gör att mängden liter mjölk/kg till ostproduktion är lägre än för Holsteinmjölken.
Fleckvieh är mycket glupsk och har allmänt en stor aptit på livet. Hon kan vara envis ibland, men denna egenskap visar bara att hon är en stark individ med hög överlevnadsinstinkt.

Det är ingen tillfällighet att Fleckviehviruset sprider sig explosionsartat runt om i världen. Seminstationen München Grub exporterar 200 000 doser sperma varje år (ca 2 500–3 000 till Sverige). Grub är bara 1 av 12 seminstationer i Bayern och Östrrike!
Fleckvieh är klimatsmart. Man får ut 8 000 liter mjölk, mer än 375 kg/slaktkropp med marmorering och mörhet på en grovfoderbaserad utfodring/bete. Vad mer kan någon önska? Fleckviehns goda förmåga att omvandla grovfoder gör att den är mycket populär i ekologisk produktion.

 
 

Hur fungerar Fleckvieh i Sverige? Här följer några exempel.

Nr 1: Ekogård i Skåne, mjölkproduktion, 60 kor.
Eget protein, lupin, pulpa med grovfoder, majs, avkastning ca 8 000 liter. En anställd. Ägaren seminerar med Fleckvieh, den anställde seminerar med Holstein.
Kommentar: ”Snart är hela besättningen brun.” (Fleckvieh har mycket god fertilitet!)

 
 
Nr 2: Ekogård västra Sverige, mjölkproduktion 110 kor.
Avkastning 8 651 liter mjölk, 3,9 % fett och 3,3 % protein i kontrollen. Ambitionen är renrasiga Holstein och renrasiga Fleckvieh. Ca 3 kg spannmål, råg/havre/vårvete/ärter+bete (grovfoder).
Kommentar: ”Fleckvieh mjölkar lika bra som Holstein, men har mer muskler/massa vilket ger hållbara djur som inte är så ömtåliga och har en bättre fertilitet. De nyfödda kalvarna är snabbt uppe och skuttar omkring.”
 
 
Nr 3: Ekogård östra Sverige (Öland), mjölkproduktion 60 kor.
Avkastning mellan 7 800–8 200 liter. 6 kg råg/korn/havre/ärtblandning, 4 kg ts rapskaka+12 kg ts grovfoder.
Kommentar: ”Robusta, starka överlevare.”
 
 
Nr 4: Ekogård mellansverige, mjölkproduktion, 40 kor, från 50 % korsning till renrasiga Fleckvieh. Avkastning 8 000 liter, 4,1 % fett, 3,5 % protein i kontrollen. Maxgiva=6 kg spannmål, 2 kg koncentrat, fri tillgång ensilage vilket blir ca 15 kg ts.
Kommentar: ”Lugna, stabila, mycket sociala djur, utslagskor ca 350 kg R+ – 0+ = minst 50 kg mer i slaktvikt och 2 klasser upp jämfört med de SRB/SLB-korsningar vi hade från början. Många kor är nu 8–9 år och fortfarande ”still going strong”. Givetvis så finns det konventionella Fleckviehmjölkare också.
 
 
Nr 5: Konventionell gård västra Sverige, mjölkproduktion, 48 kor.
Avkastning 9 200 liter, 4,8 % fett, 3,6 % protein i kontrollen. 4 kg havre och korn, 4 kg koncentrat, fri tillgång ensilage.
Kommentar: ”Hållbar ko. Många kor är 10 år och äldre. Mycket lugna och sansade. Har man 48 kor och får köttrastillägg på kalven blir det mycket pengar i slutändan. Skulle det gå galet när en kviga kalvar in, får man mycket mer på slakten.”
 
 
 
Fleckviehkon producerar kanske inte mest antal liter, men när bokslut gjorts (intäkter - utgifter) – det är då man ser skillnaden!

Klicka här för att läsa mer:
CROSSBREEDING (pdf – 19,2 MB), GLOBAL ASPEKTE 2008 (pdf – 53,5 MB), FLECKVIEH ALLGEMEIN (pdf – 26,5 MB)
WHY SHOULD I USE FLECKVIEH? (pdf – 436 KB), FLECKVIEHMJÖLK BEKÄMPAR CANCER (pdf – 64 KB), CLA IN CANADA (jpg),
CLA IN NEDERLAND
(jpg)

Dessa filer är på engelska/tyska men ni förstår säkert mycket av dem ändå. Det är ej tillåtet att gå in och ändra dessa filer, därför är de på ett annat språk. Ett plus är ju att de är gjorda i andra tankegångar än våra här i Sverige.
T ex att det är dags att börja kämpa för mer betalt för våra produkter och inte bara tänka på att hålla kostnader nere!

Mycket nöje.
 
   Kontakt:
Henric Stigeborn, Tel: 0708-97 69 04
Asbjörn Östby, Tel: 0047-95 77 65 91